۱۳۰ (قمری)، صد و سی‌امین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم سپتامبر سال ۷۴۷ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۰۰  ۱۱۰  ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰ 

سال: ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳