۱۲۸۹ (قمری)

۱۲۸۹ (قمری)، هزار و دویست و هشتاد و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم مارس سال ۱۸۷۲ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰ 

سال: ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

محمدعلی شاه ، فرزند مظفرالدین شاه ، ششمین شاه قاجار

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش