۱۲۹۱ (قمری)، هزار و دویست و نود و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم فوریه سال ۱۸۷۴ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰ 

سال: ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش