۱۳۰۲ (قمری)، هزار و سیصد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم اکتبر سال ۱۸۸۴ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰ 

سال: ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش