۱۳۴۱ (قمری)

۱۳۴۱ (قمری)، هزار و سیصد و چهل و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم اوت سال ۱۹۲۲ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش