۱۳۴۳ (قمری)

۱۳۴۳ (قمری)، هزار و سیصد و چهل و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم اوت سال ۱۹۲۴ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش