۱۳۵۹ (قمری)

۱۳۵۹ (قمری)، هزار و سیصد و پنجاه و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم فوریه سال ۱۹۴۰ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰ 

سال: ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش