۱۳۶۱ (قمری)

۱۳۶۱ (قمری)، هزار و سیصد و شصت و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم ژانویه سال ۱۹۴۲ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش