۱۳۶۲ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۶۲ (قمری)، هزار و سیصد و شصت و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم ژانویه سال ۱۹۴۳ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

عیدغدیرخم

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش