۱۳۷۲ (قمری)

۱۳۷۲ (قمری)، هزار و سیصد و هفتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم سپتامبر سال ۱۹۵۲ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰ 

سال: ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش