۱۳۸۱ (قمری)

۱۳۸۱ (قمری)، هزار و سیصد و هشتاد و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم ژوئن سال ۱۹۶۱ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰ 

سال: ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش