باز کردن منو اصلی

۱۳۹۴ (قمری)، هزار و سیصد و نود و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم ژانویه سال ۱۹۷۴ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰ 

سال: ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش