۱۴۱۹ (قمری)

۱۴۱۹ (قمری)، هزار و چهارصد و نوزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم آوریل سال ۱۹۹۸ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰ 

سال: ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ - ۱۴۱۹ - ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش