۱۴۲۲ (قمری)

۱۴۲۲ (قمری)، هزار و چهارصد و بیست و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم مارس سال ۲۰۰۱ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰ 

سال: ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ - ۱۴۲۲ - ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش