۱۴۱۶ (قمری)

سال هجری قمری

۱۴۱۶ (قمری)، هزار و چهارصد و شانزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی و یکم مه سال ۱۹۹۵ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰ 

سال: ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ - ۱۴۱۶ - ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

== زادگان ==شاعر عرب اهواز ونویسنده علیرضا حزابیان معرف به (علي حسن الحزباوي)

درگذشتگان ویرایش

  • شاعر عرب اهواز ونویسنده علیرضاحزابیان معروف به(علي حسن الحزباوي)

۹ صفر - سید محمدحسین حسینی طهرانی عارف و حکیم شیعه