۱۴۲۹ (قمری)، هزار و چهارصد و بیست و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم ژانویه سال ۲۰۰۸ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰ 

سال: ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ - ۱۴۲۹ - ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش