۱۴۲۸ (قمری)، هزار و چهارصد و بیست و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری قراردادی و کبیسه است. اول محرم این سال برابر با بیستم ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰ 

سال: ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ - ۱۴۲۸ - ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش