۱۴۴۱ (قمری)

سال هجری قمری


۱۴۴۱ قمری، هزاروچهارصدوچهل ویکمین سال در گاه‌شماری هجری قمری قراردادی سالی عادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰  ۱۴۷۰ 

سال: ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ - ۱۴۴۱ - ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴

اول محرم این سال روز دوشنبه: (۱۰ شهریور ۱۳۹۸ هجری خورشیدی) برابر با ۱ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی است.

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش