۱۴۴۴ (قمری)


۱۴۴۴ قمری، هزار و چهارصد و چهل و چهارمین سال در گاه‌شماری هجری قمری قراردادی سالی عادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰  ۱۴۷۰ 

سال: ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ - ۱۴۴۴ - ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷

اول محرم این سال روز شنبه: ۸ مرداد ۱۴۰۱ هجری خورشیدی (برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی) است.

=

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش