۱۴۴۵ قمری، هزار و چهارصد و چهل و پنجمین سال در گاه‌شماری هجری قمری قراردادی سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰  ۱۴۷۰ 

سال: ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ - ۱۴۴۵ - ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸

اول محرم این سال روز چهارشنبه: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ هجری خورشیدی (برابر با ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی) است.

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش