۱۸ (قمری)، هجدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم ژانویه سال ۶۳۹ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۲۰  −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰ 

سال: ۱۵ ۱۶ ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ ۲۰ ۲۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش