۲۰ (قمری)

سال هجری قمری

۲۰ (قمری)، بیستمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم دسامبر سال ۶۴۰ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰ 

سال: ۱۷ ۱۸ ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ ۲۲ ۲۳

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش