۱۹ (قمری)، نوزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم ژانویه سال ۶۴۰ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۲۰  −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰ 

سال: ۱۶ ۱۷ ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ ۲۱ ۲۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش