۲۲ (قمری)

سال هجری قمری

۲۲ (قمری)، بیست و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم دسامبر سال ۶۴۲ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰ 

سال: ۱۹ ۲۰ ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ ۲۴ ۲۵

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش