۲۴۵ (قمری)

۲۴۵ (قمری)، دویست و چهل و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم آوریل سال ۸۵۹ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰ 

سال: ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش