۲۴۷ (قمری)

۲۴۷ (قمری)، دویست و چهل و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم مارس سال ۸۶۱ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰ 

سال: ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش