۲۴ (قمری)

سال هجری قمری

۲۴ (قمری)، بیست و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم نوامبر سال ۶۴۴ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰ 

سال: ۲۱ ۲۲ ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ ۲۶ ۲۷

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش