۲۵ (قمری)

سال هجری قمری

۲۵ (قمری)، بیست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی و یکم اکتبر سال ۶۴۵ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰ 

سال: ۲۲ ۲۳ ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ ۲۷ ۲۸

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش