۲۵۳ (قمری)

سال هجری قمری

۲۵۳ (قمری)، دویست و پنجاه و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم ژانویه سال ۸۶۷ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰ 

سال: ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش