۲۵۶ (قمری)

سال هجری قمری

۲۵۶ (قمری)، دویست و پنجاه و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سیزدهم دسامبر سال ۸۶۹ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰ 

سال: ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش