۲۵۵ (قمری)

سال هجری قمری

۲۵۵ (قمری)، دویست و پنجاه و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم دسامبر سال ۸۶۸ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰ 

سال: ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸

وقایع

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش