باز کردن منو اصلی

۳۱۳ (قمری)، سیصد و سیزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با ۲۹ مارس سال ۹۲۵ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰ 

سال: ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

مرگ‌هاویرایش

پانویسویرایش