۳۲ جی مار باریک

۳۲ G. مار باریک یک ستاره است که در صورت فلکی قرار دارد.

۳۲ G. مار باریک
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی
بعد ۸h ۳۳m ۴۳.۴۹s
میل ‏ ۲۵.۳″ ۴۵′ ‎+۰۴°
قدر ظاهری (ع) ۵.۸۶
مشخصات
نوع طیف G5III
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۰.۷ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۱۴.۳۰ mas/yr
میل: -۶.۱۷ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۰.۶۰ mas
فاصله۵,۴۳۳ سال نوری
(۱,۶۶۶ پارسک)
قدر مطلق (MV)-۵.۲۴
جزئیات
جرم۹ to ۱۰ M
شعاع۱۲۱.۷ R
درخشندگی۱۳,۵۵۸ L
درجه حرارت۵,۶۵۰ کلوین
سن~۴۰ million سال
نام‌گذاری‌های دیگر

منابعویرایش