۳۵۴ (قمری)، سیصد و پنجاه و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم ژانویه سال ۹۶۵ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰ 

سال: ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش