۳۵۵ (قمری)، سیصد و پنجاه و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم ژانویه سال ۹۶۶ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰ 

سال: ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش