۳۵ (قمری)، سی و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم ژوئیه سال ۶۵۵ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰ 

سال: ۳۲ ۳۳ ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ ۳۷ ۳۸

رویدادهاویرایش

قتل عثمان خلیفه سوم اهل سنت

آغاز خلافت علی بن ابیطالب

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

عثمان