۳۲ (قمری)، سی و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم اوت سال ۶۵۲ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰ 

سال: ۲۹ ۳۰ ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ ۳۴ ۳۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

عباس بن عبدالمطلب
ابوذر غفاری