۳۶۸ (قمری)، سیصد و شصت و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم اوت سال ۹۷۸ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰ 

سال: ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش