۳۹۸ (قمری)

سال هجری قمری

۳۹۸ (قمری)، سیصد و نود و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و سوم سپتامبر سال ۱۰۰۷ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰ 

سال: ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش