۳۹۶ (قمری)، سیصد و نود و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم اکتبر سال ۱۰۰۵ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰ 

سال: ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش