۳۹۹ (قمری)، سیصد و نود و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم سپتامبر سال ۱۰۰۸ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰ 

سال: ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش