۴۵۷ (قمری)، چهارصد و پنجاه و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم دسامبر سال ۱۰۶۴ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰ 

سال: ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان