۴۵۹ (قمری)، چهارصد و پنجاه و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم نوامبر سال ۱۰۶۶ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰ 

سال: ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش