۴۶۸ (قمری)، چهارصد و شصت و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم اوت سال ۱۰۷۵ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰ 

سال: ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش