۴۶۵ (قمری)

۴۶۵ (قمری)، چهارصد و شصت و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و سوم سپتامبر سال ۱۰۷۲ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰ 

سال: ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش