۴۷۵ (قمری)

۴۷۵ (قمری)، چهارصد و هفتاد و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم ژوئن سال ۱۰۸۲ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰ 

سال: ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش