۴۷۲ (قمری)

سال هجری قمری

۴۷۲ (قمری)، چهارصد و هفتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم ژوئیه سال ۱۰۷۹ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۴۰  ۴۵۰  ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰ 

سال: ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش