۴۹۵ (قمری)

سال هجری قمری

۴۹۵ (قمری)، چهارصد و نود و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم نوامبر سال ۱۱۰۱ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰ 

سال: ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش