۴۹۸ (قمری)

۴۹۸ (قمری)، چهارصد و نود و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی‌ام سپتامبر سال ۱۱۰۴ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۴۶۰  ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰ 

سال: ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش