۵۰۲ (قمری)، پانصد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم اوت سال ۱۱۰۸ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۷۰  ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰ 

سال: ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش